Contact us

Tato webová stránka umožňuje pouze dospělým osobám, aby inzerovaly svůj volný čas a společnost jiným dospělým osobám. Neposkytujeme rezervační službu ani nedomlouváme schůzky. Jakákoli udávaná cena se vztahuje pouze k času, k ničemu jinému. Jakékoli nabízené služby nebo cokoli jiného, co se může stát, je volbou dospělých osob a zůstává jejich osobní záležitostí. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za inzerci ani ji nesledujeme. Každý uživatel přebírá kompletní právní odpovědnost za svou inzerci a její obsah.